(Πηγή Υπουργείο Παιδείας (www.minedu.gov.gr))

A. ΒΑΣΕΙΣ 2018

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_ΠΑΝΕΛ.2018

2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_ΠΑΝΕΛ.2018

3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2017_ΠΑΝΕΛ.2018

4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016_ΠΑΝΕΛ.2018

5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2018

6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2018

7.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2018

8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2018

9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2018

10.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2018

 

B. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2017-2018

1. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_Έτη 2018&2017

2. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_Έτη 2018&2017

3. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2017_Έτη 2018&2017

4. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016_Έτη 2018&2017

5. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Έτη 2018&2017

6. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Έτη 2018&2017