(Πηγή Υπουργείο Παιδείας (www.minedu.gov.gr))

A. ΒΑΣΕΙΣ 2016

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2016

2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_ΠΑΝΕΛ.2016

3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2016

4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015_ΠΑΝΕΛ.2016

5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2016

6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2016

7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016

8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016

9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016

10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016

11. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ_ΠΑΝΕΛ.2016

12. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016

13. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016

B. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2015-2016

1. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_Έτη 2016&2015

2. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_Έτη 2016&2015

3. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_Έτη 2016&2015

4. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015_Έτη 2016&2015

5. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ_Έτη 2016&2015

6. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ_Έτη 2016&2015

7. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ_Έτη 2016&2015

8. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ_Έτη 2016&2015