(Πηγή Υπουργείο Παιδείας (www.minedu.gov.gr))

1. ΒΑΣΕΙΣ 2015

Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Ημερήσια), το αρχείο:

“1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Εσπερινά), το αρχείο :

“2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:

“3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο:

“4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια), το αρχείο:

“5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά), το αρχείο:

“6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:

“7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:

“8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:

“9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο

“10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

 

2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2015-2014

1.Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ, το αρχείο:

“1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90%_Έτη 2015&2014.xls

2.Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:

“2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls

3.Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο:

“3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls

4.Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ, το αρχείο:

“4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ_Έτη 2015&2014.xls

5.Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:

“5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xl

6.Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:

“6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls